Szczegółowy program ogólnopolskiej konferencji naukowej współorganizowanej przez nasze Towarzystwo - RELIGIA a BEZPIECZEŃSTWO w niemieckiej myśli politycznej XX wieku

17.4.2014

Ogólnopolska konferencja naukowa

RELIGIA a BEZPIECZEŃSTWO

w niemieckiej myśli politycznej XX wieku

- 14-15 maja 2014 r. w Siedlcach -

Miejsce obrad: Sala Senatu, Pałac Ogińskich, ul. Konarskiego 2 (I dzień)

Sala Rady Wydziału, Wydział Humanistyczny, ul. Żytnia 39 (II dzień)

Program

14 maja (środa) – Pałac Ogińskich

8:30-9:00 – rejestracja uczestników

9:00 – otwarcie konferencji przez władze Uniwersytetu, Wydziału Humanistycznego i Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Sesja I  9:30-10:30

prof. UPH, dr hab. Adam Wielomski (UPH): Myśl religijno-polityczna Erica Voegelina w okresie monachijskim

ks. dr Grzegorz Stolarski (UPH):Prawda i religia. Joseph Ratzinger o chrześcijaństwie wobec relatywizmu kulturowego

prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK): Państwo jako problem teologiczny. Erik Peterson o 'monarchii bożej' i liberalnym państwie narodowym

10:30-10:45  dyskusja

Sesja II  10:45-11:45 

dr hab. Robert Marszałek (UW): Nowoczesność odwartościowana i dowartościowana. Spór Blumenberga ze Schmittem o podmiot dziejowej suwerenności

prof. PK, dr hab. Zbigniew Danielewicz (Politechnika Koszalińska): Etyka nadziei w teologii politycznej Jürgena Moltmanna

dr Piotr Graczyk (UJ): Lukacs/Schmitt: kwestia legitymizacji przemocy

11:45-12:00  dyskusja

Sesja III  12:00-13:00 

dr Jacek Kępa (Urząd Miejski w Krotoszynie): Między rozumem a wolą mocy - światopogląd Tomasza Manna w latach pierwszej wojny światowej

prof. IFiS PAN, dr hab. Andrzej Gniazdowski(IFiS PAN): Fenomenologia ducha niemieckiego w myśli Maxa Schelera i Helmutha Plessnera

prof. UP, dr hab. Roman Kochnowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Niemców problemy z rzymskim katolicyzmem

13:00-13:15 dyskusja

13:15-14:00  przerwa obiadowa

Sesja IV  14:15-15:15 

dr Aleksandra Kmak-Pamirska (UJ):  „Świecki bóg” – narodowy socjalizm a koncepcja religii politycznej Erica Voegelina

mgr Mateusz Maleszka (UMK): Zbawienie Zbawiciela – kwestia pochodzenia Jezusa w myśli niemieckich chrześcijan

lic. Agnieszka M. Duda (UAM): W imię „higieny rasowej”. Przymusowa sterylizacja w Trzeciej Rzeszy

15:15-15:30  dyskusja 

Sesja V  15:30-16:30

dr Renata Tarasiuk (UPH): Hannah Arendt i teologia zagłady

mgr Przemysław Grabowski (UW): Wizerunek Jana XXIII w dziełach Hannah Arendt

mgr Łukasz Święcicki(UPH): Carl Schmitt i Leo Strauss wobec pozytywizmu prawniczego

16:30-17:30  podsumowanie obrad I dnia 

18:00  kolacja

15 maja (czwartek) – Sala Rady Wydziału

8:45-9:00 – poranna kawa

Sesja I  9:00-10:00 

prof. AWF, dr hab. Ryszard Polak (AWF): Polityka niemiecka jako przejaw bizantynizmu według Feliksa Konecznego

dr Arkadiusz Meller (WSB): Szkoła frankfurcka o religii i bezpieczeństwie

lic. Tomasz Wiśniewski (UAM): Niezgłębialność natury ludzkiej. Ujęcie Carla Schmitta i Helmutha Plessnera

10:00-10:15  dyskusja

Sesja II  10:15-11:15

mgr Łukasz Perlikowski(UMK): Teoria stanu wyjątkowego a bezpieczeństwo populacji

mgr Łukasz Mirocha (UMK):  Wyrok ETPCz w Strasburgu w sprawie S. Lautsi przeciwko Republice Włoskiej w perspektywie liberalizmu J. Habermasa

lic. Kamil Kisiel (Europa-Universität Viadrina): Władza gospodarcza i upadek myśli liberalnej w pracach niemieckojęzycznych neoliberałów

11:30-12:30  zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego

Organizatorzy:

Ø  Zakład Polityki i Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Ø  Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

Ø  Współpraca: czasopismo naukowe „Pro Fide, Rege et Lege”

       
   
     
 

 

Udział w konferencji:

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować pod adres swiecicki.lukasz[at]uph.edu.pl. Koszt udziału bez referatu to 100 zł. Opłata pokrywa koszty poczęstunku, obiadu oraz materiałów konferencyjnych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Termin zgłoszeń: 5 maja 2014 r.