Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej współorganizowanej przez Towarzystwo konferencji naukowej pt. "Religia a bezpieczeństwo w niemieckiej myśli politycznej XX wieku" (14 maja 2014 r.).

12.1.2014

Szanowni Państwo!

W imieniu Zakładu Polityki i Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej serdecznie zapraszam do udziału w konferencji naukowej pt. „Religia a bezpieczeństwo w niemieckiej myśli politycznej XX wieku”, która odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku w Siedlcach w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytnia 39.
Celem konferencji jest zmierzenie się z problemem religii w niemieckiej myśli politycznej XX wieku zarówno w kontekście politycznym, jak i tym dotyczącym bezpieczeństwa. Proponuję, aby tematy wystąpień koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
- religia a polityka, problem teologii politycznej, teologiczne podstawy państwa i prawa, stosunki państwo-Kościół,
- religijne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, kulturowego i politycznego,
- religia/bezpieczeństwo w myśli emigracji niemieckojęzycznej (H. Arendt, L. Strauss, E. Voegelin, K. Löwith i inni),
- przedpolityczne fundamenty i założenia współczesnego państwa liberalnego;
- teorie sekularyzacji a idee renesansu religii,
- inspiracje myślą teologiczną w filozofii, nauce o polityce i nauce o bezpieczeństwie,
- polemiki z myślą religijną/teologiczną w niemieckiej myśli politycznej,
- prawa człowieka a bezpieczeństwo w kontekście religii i polityki,
- społeczeństwo ryzyka, człowiek zagrożony jako kategoria uniwersalna czy historyczna,
- pewność metodologiczna i jej poszukiwania w filozofii, nauce o polityce i nauce o bezpieczeństwo.
Oprócz wymiaru ściśle naukowego konferencja będzie okazją dla inauguracji działalności naukowej wspomnianego Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, do członkostwa w którym serdecznie zapraszam.
Zapraszając do wzięcia udziału w konferencji proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na podany w załączeniu adres elektroniczny do 14 lutego 2014 roku. Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Warto dodać, że efektem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Adam Wielomski, prof. UPH
Kierownik Zakładu Polityki i Systemów
Bezpieczeństwa

 

Formularz zgłoszenia udziału
w konferencji naukowej pt.
„Religia a bezpieczeństwo w niemieckiej myśli politycznej XX wieku”

www.uph.edu.pl/images/UPH_2013/photos/konferencja_religia/formularz_zgloszeniowy.doc

 

Kontakt:
dr hab. Adam Wielomski, prof. UPH – wielomski@o2.pl
mgr Łukasz Święcicki (sekretarz konferencji) – swiecicki.lukasz@uph.edu.pl