Polecamy lekturę najnowszego numeru półrocznika naukowego "Pro Fide Rege et Lege"

25.8.2013

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury najnowszego numeru półrocznika naukowego "Pro Fide Rege et Lege", którego tematem przewodnim jest "Konserwatyzm a faszyzm".

Czasopismo można nabyć na terenie całego kraju w salonach Empik oraz w księgrani konserwatyzm.pl: http://sklep.konserwatyzm.pl/pro-fide-rege-et-lege-nr-1-2013/.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej "Pro Fide Rege et Lege" - http://profide.pl/ oraz facebookowego profilu  czasopisma - https://www.facebook.com/pages/Pro-Fide-Rege-et-Lege/283954525061155?fre....

 

Spis treści

Do Czytelników.............................................................................................................................. 9

Konserwatyzm a faszyzm

Jacek Bartyzel

Tradycjonalizm (hiszpański) wobec faszyzmu, hitleryzmu i totalitaryzmu...................................... 13

Adam Wielomski

Carl Schmitt wobec narodowego socjalizmu (1.05.1933–15.12.1936).......................................... 33

Marek Maciejewski

Przeciwnicy nazistowskiej dyktatury wśród niemieckich rewolucyjnych konserwatystów............... 61

Marcin Karas

„Maréchal, Nous Voila!”. Ideowy wymiar Francji Vichy (1940–1944)......................................... 103

Sebastian Bachmura

Ustrój polityczny Królestwa Włoch (1922–1943)........................................................................ 117

Jarosław Tomasiewicz

Ekofaszyzm? Wątki ekologiczne na amerykańskiej prawicy

(przypadki Earth First! i Sierra Club)........................................................................................... 131

Prawo i politologia

Jaromir Ćwikła

Funkcjonowanie stowarzyszeń w prawie polskim......................................................................... 143

Joanna Rak

Językowe obrazy Donalda Tuska na łamach programów wyborczych

jako element autokreacji polskich partii politycznych.................................................................. 157

Wiesław Bator

Jobbik. Ruch na Rzecz Lepszych Węgier, czyli najmłodsze dziecko węgierskiego nacjonalizmu..... 177

Piotr Żywiecki

Alpejska reduta Christianitas. Księstwo Liechtenstein

jako nowoczesna dziedziczna monarchia. Zarys ustroju............................................................... 213

Marcin Radomski

Abdykacja królowej Beatrix. Przyczynek do dziejów monarchii holenderskiej.............................. 229

Michał Krupa

Na kogo by Russell Kirk oddał głos w wyborach prezydenckich 2012 r.?

Wywiad z Annette Kirk –żoną Russell Kirka................................................................................ 237

Idee

Artur Górski

Podolacy czy stańczycy? Kto rządził w Galicji w okresie autonomii?............................................. 243

Agnieszka Pajęcka

Kazimierz Chłędowski (1843–1920) – galicyjski August Comte.................................................. 257

Ryszard Polak

Hieronim Jaegen (1841–1919) – świątobliwy bankier i polityk................................................... 267

Maciej Motas

Aleksander Wielopolski w opinii środowisk narodowodemokratycznych w Polsce....................... 277

Arkadiusz Meller

W dążeniu do syntezy monarchii z republiką.

Myśl polityczna polskich synarchistów w okresie międzywojennym............................................. 291

Tomasz Kosiński

Specyfika polskiego nacjonalizmu integralnego

na przykładzie Związku Młodych Narodowców i Ruchu Narodowo-Państwowego...................... 315

Marcin Mleczak

Koncepcje proniemieckiej polityki zagranicznej w Polsce lat 30. XX wieku.................................. 333

Ivan Łysiuk

Geneza radykalnej neopogańskiej sceny muzycznej w krajach wschodniosłowiańskich

na przykładzie Rosji i Ukrainy..................................................................................................... 357

Krzysztof Karczewski

Postsowiecki imperializm czy alternatywa wobec mondializmu?

Rosja w optyce Narodowego Odrodzenia Polski.......................................................................... 383

Norbert Slenzok

Hans-Hermann Hoppe – w stronę libertarianizmu konserwatywnego......................................... 411

Filozofia

Janusz Idźkowski

Zagadnienie transcendentaliów w filozofii klasycznej................................................................... 435

Jarosław Gałuszka

Bóg Arystotelesa – od teologii do filozofii pierwszej..................................................................... 443

Recenzje

Adam Wielomski

Jacek Bartyzel, Krzyż pośrodku księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej

organizacji podziemnej El Yunque (1932–2012), Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Arte”,

Biała Podlaska 2012, ss. 512 ....................................................................................................... 461

Joanna Rak

Grzegorz Kucharczyk, Russell Kirk (1918–1994). Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty,

Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012, ss. 270....................................................................... 467

Marcin Karas

Jadwiga Radzinia, Ksiądz Jan Wasilewski (1885–1948). Życie kapłana z Łotwy,

wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie

im. Tadeusza Goniewicza, Lublin-Jelgava 2012, ss. 242............................................................... 473

Joanna Rak

Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością,

tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 336................................ 477

Arkadiusz Meller

Joanna Rak, O kierowaniu wrażeniem. Język polskiej polityki po 1989 roku,

seria „Biblioteka konserwatyzm.pl”, Wydawnictwo von Borowiecky,

Radzymin 2013, ss. 294.............................................................................................................. 483

Joanna Rak

Bartłomiej Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu,

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010, ss. 228.......... 489

Mateusz Kaźmierczak

Arkadiusz Meller, Sebastian Kosiorowski (red.), Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego.

Wybór źródeł. Tom I, seria „Biblioteka konserwatyzm.pl”, Wydawnictwo von Borowiecky,

Warszawa 2012, ss. 386............................................................................................................... 495

Joanna Rak

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 272............................................ 503

Michał Krupa

Paul Gottfried, Leo Strauss and the Conservative Movement in America. A Critical Appraisal,

Cambridge University Press, New York 2012, ss.182................................................................... 509

Polskojęzyczna bibliografia prac z politologii

i historii ideii politycznych

Łukasz Święcicki (oprac.)

Polskojęzyczna bibliografia Leo Straussa za lata 1969–2012......................................................... 517

Wskazówki techniczne dla autorów:............................................................................................ 521