Nowość wydawnicza: Europa bez euro ?

23.1.2017

Szanowni Państwo,

 jest nam niezmiernie miło poinformować, że książka pt.: Europa bez euro ?  jest dostępna w sklep.konserwatyzm.pl

 

Europa bez euro ?

Patronat naukowy Robert Gwiazdowski

Pomysł uruchomienia waluty euro stał się dobrym przyczynkiem do wznowienia dyskusji na temat istoty pieniądza; jego funkcji i celów. Po wielu dziesięcioleciach milczenia na ten temat, otwarła się znów możliwość dyskutowania o naturze pieniądza. Czym pieniądz jest, a czym być powinien? Jakie funkcje pieniądz pełni, a jakie funkcje pełnić powinien? Te pozornie naiwne pytania stanowią jeden z podstawowych elementów współczesnego świata, w którym przyszło nam żyć; świata „totalnej polityki” zawłaszczającej kolejne obszary wolności ludzkich i obywatelskich. W totalitarnych państwach współczesnego Zachodu pieniądz stał się jednym z narzędzi realizacji celów politycznych. Warto więc dobrze znać zarówno cele totalitarnych władców jak też metody jakimi się posługują w realizacji swych celów.

 

Michał Marusik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 Kongres Nowej Prawicy

 /fragment przedmowy/

 

 

Spis treści
Przedmowa................................................................................................ 7
Robert Gwiazdowski
Wprowadzenie..........................................................................................13
Claudio Borghi Aquilini
Złoto, euro i waluty narodowe. Euro: od środka płatniczego do przyczyny kryzysu i bezrobocia...........................23
Mateusz Machaj
Co zamiast EBC?.......................................................................................45
Witold M. Orłowski
Jakie lekcje w sprawie euro płyną z greckiego kryzysu?...........67
Michał Szymański
Kryptowaluty – aspekty monetarne i technologiczne...............91
Marcin Jendrzejczak
Wizja pieniądza i systemu bankowego w myśli Hansa Hermanna Hoppe....................................................................107
Monika Joanna Swaczyna
Autonomizacja strefy euro: faktyczna unia dwóch prędkości?...................................................................................137
Bartosz Bartczak
Cena Euro – wpływ wspólnej waluty na politykę makroekonomiczną państw Eurolandu.......................................171
Krzysztof Marczewski
Analiza opinii firm-eksporterów nt. mikroekonomicznych korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro...........................187
Mateusz Benedyk
Dokąd zmierza polityka Europejskiego Banku Centralnego?...........................................................................................203
Feliks Grądalski
Problem walutowego kursu wejścia do wspólnego obszaru walutowego strefy euro.....................................................225

 

225 ss., oprawa miękka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej


*Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie1 sztukę.