Konferencja "Od Christianitas do Unii Europejskiej. Historia idei zjednoczenia Europy"

25.11.2014

 

 

 

 

 

Od Christianitas do Unii Europejskiej.

Historia idei zjednoczenia Europy

 

 

 

 

 

 

 

 

ogólnopolska konferencja naukowa

pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego

Pana Michała Marusika

 

Siedlce, 5 grudnia 2014 r.

 

Wydział Humanistyczny

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników konferencji

 

9.00 – 9.30 – otwarcie konferencji

 

o   Michał Marusik – Poseł do Parlamentu Europejskiego

o   prof. Mirosław Minkina – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH

o   prof. Adam Wielomski – Kierownik Zakładu Polityki i Systemów Bezpieczeństwa INSiB, Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, organizator konferencji

 

Sesja I – 9.30 – 11.30

prof. Mirosław Minkina (UPH): Współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej

prof. Adam Wielomski (UPH): Imperialne wizje zjednoczenia Europy

prof. Jacek  Bartyzel (UMK): Nowe Sacrum Imperium jako monarchia federacyjna i misyjna w wizji Francisco Eliasa de Tejady

doc. Józef Kossecki (NAI): Nacjokratyzm a zjednoczenie Europy

ks. dr Grzegorz Stolarski (UPH): Czy wspólnota europejska jest społecznością naturalną? Antyczne koncepcje polityczne a nowożytna idea zjednoczonej Europy

11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

 

Sesja II – 12.00 – 14.00

prof. Robert Marszałek (UW): Idea zjednoczonej Europy w myśli niemieckiego idealizmu

prof. Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN): Jedność Europy z perspektywy fenomenologii (Husserl, Scheler, Hildebrand)

dr Tomasz Scheffler (UWr): Idea zjednoczonej Europy w myśli opozycji antyhitlerowskiej

dr Paweł Bała (UPH): Prawo europejskie jako źródło sekularyzacji prawa

mgr Magdalena Ziętek - Wielomska (EUV, Niemcy): Niemiecka koncepcja Neuordnung a idea zjednoczonej Europy

mgr Łukasz Święcicki (UPH): Koncepcja Wielkiej Przestrzeni (Großraum) Carla Schmitta

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

 

Sesja III – 15.00 – 17.00

prof. Ryszard Polak (AWF): Nauka Feliksa Konecznego o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy

dr Norbert Wójtowicz (OBEP IPN we Wrocławiu): Zjednoczenie Europy w myśli wolnomularskiej

dr Maciej Wojtacki (WSKSiM w Toruniu): Marcelego Dłużniewskiego wizja federacji narodów europejskich na tle polskich XIX wiecznych koncepcji integracyjnych

dr Wojciech Wierzejski (CRSiO): Idea zjednoczonej Europy i przyszłość integracji europejskiej w teoriach J. Habermasa i A. Giddensa

dr Arkadiusz Indraszczyk (UPH): Idea europejska w myśli europejskich partii ludowych

mgr Sławomir Wierzbicki (UPH): Wizje (trzeciej) Europy w zamyśle emigrantów europejskich w USA

17.00-17.15 – przerwa

 

Sesja IV – 17.15-18.15

dr Marcin Jendrzejczak (UE w Katowicach): Ekonomiczne źródła integracji i dezintegracji europejskiej

mgr Joanna Rak (UMK): Typologia postaw rewitalizacyjnych jako narzędzie do analizowania idei zjednoczenia Europy

lic. Katarzyna Skóra (UW): Wizja pozimnowojennej Europy według Johna J. Mearsheimera

lic. Marta Weltrowska (UMK): Idea Partnerstwa Wschodniego jako próby rozszerzenia działalności Unii Europejskiej w zakresie zjednoczenia Europy

18.15-19.00 – podsumowanie obrad

19:30 - kolacja

 

organizatorzy: Biuro Posła do PE Michała Marusika, Zakład Polityki i Systemów Bezpieczeństwa INSiB UPH, Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

współpraca: czasopismo naukowe „Pro Fide, Rege et Lege”