Cele nowo powstałego Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej

25.8.2013

Celem Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej jest popieranie rozwoju i popularyzacji badań naukowych w zakresie myśli politycznej i prawnej. Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń i osiągnięć polskiego środowiska naukowego oraz rzecznikiem jego potrzeb wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych.
Dla osiągnięcia celu Towarzystwo:
1. Pobudza i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną, jak zespołową.
2. Popularyzuje myśl polityczną od starożytności po współczesność.
3. Odbywa zebrania naukowe.
4. Organizuje wykłady, odczyty, szkolenia i warsztaty.
5. Urządza konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia naukowe.
6. Współpracuje z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.
7. Inicjuje i organizuje dyskusje nad wynikami prac badawczych oraz kierunkami rozwoju ośrodka.
8. Prowadzi działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Udziela pomocy osobom pracującym naukowo, popiera twórczości młodych pracowników nauki oraz szczególnie uzdolnionej młodzieży, urządza konkursy dotyczące myśli politycznej i prawnej dla studentów i doktorantów oraz przyznaje stypendia i nagrody za prace naukowe.